Frakció (politika)

Lehetőségek a képviselők számára. Frakció (politika) – Wikipédia

  • Az   indítványozó   —  az
  • Az Országgyűlés elnöke 2.

A juttatások összegezve Az EP-képviselők munkaidejük nagy részében távol vannak otthonuktól és hazájuktól, ezért számos  juttatás fedezi az emiatt felmerülő költségeket a továbbiakban megadott összegek tól érvényesek. Útiköltségek Az Európai Lehetőségek a képviselők számára üléseinek többsége plenáris ülések, bizottsági ülések, a képviselőcsoportok ülései Brüsszelben vagy Strasbourgban zajlik.

Emellett a távolság és az utazás időtartama függvényében átalányjuttatásban is részesülnek a további utazási költségek autópályadíj, túlsúly, foglalási költség stb.

A képviselők jogállása, a képviselői jogok gyakorlása Az országgyűlési képviselőket a választópolgárok általános és egyenlő választójog alapján, közvetlen és titkos szavazással, a választók akaratának szabad kifejezését biztosító választáson, sarkalatos törvényben meghatározott módon választják. Alaptörvény 2. Alaptörvény 4.

A képviselőknek megbízatásuk keretében gyakran kell utazniuk mind a megválasztásuk szerinti tagállamban lévő, mind azon kívül eső helyszínekre olyan esetekben is, amikor az utazást nem valamely hivatalos ülésen való részvétel indokolja hanem például egy konferencián való részvétel vagy munkalátogatás.

A képviselők számára emellett évi 4. A megválasztásuk szerinti tagállamban végzett tevékenységeikkel összefüggésben kizárólag útiköltség-térítésre jogosultak, melynek éves összeghatárát az egyes tagállamok határozzák meg.

A csapat számára elkezdődött a szezON

Ez az összeg a hotelszámlák, étkezések és minden más felmerülő kiadás fedezésére szolgál. A plenáris szavazás azon napjaira, amikor a képviselő a név szerinti szavazások kevesebb mint felén vesz részt, a juttatást a felére csökkentik lehetőségek a képviselők számára is, ha a képviselő jelen volt és aláírta a jelenléti ívet.

pénznem csehország forex pillangó opciók kereskedési stratégiája

Az EU-n kívül megrendezett üléseken a juttatás összege euró szintén akkor, ha aláírják a jelenléti íveta szállodai számlákat viszont külön térítik meg. Általános költségtérítés Ez az átalányalapú juttatás a képviselő parlamenti tevékenységéből eredő kiadások fedezésére szolgál, mint amilyen az irodabérlés, és ügyintézési költségek, telefon- és postadíjak, reprezentációs költségek, számítógépek és telefonok, konferenciák és kiállítások szervezése.

A juttatás összegét megfelezik azon képviselők esetében, akik egy parlamenti évben szeptembertől augusztusig a plenáris ülések feléről megfelelő indokolás nélkül távol maradnak. Orvosi költségek A képviselők orvosi kiadásaik kétharmadának megtérítésére jogosultak.

pontos bináris opciós stratégiák bináris opciós platform 24

A térítés nagyságrendjétől eltekintve ezen rendszer részletes szabályai és eljárásai ugyanazok, mint amelyek az EU köztisztviselőire alkalmazandók. A mandátum végével járó juttatás Mandátumuk lejártával a képviselők a fizetésükkel egyenértékű, átmeneti juttatásban részesülhetnek annyi hónapon át, ahány évig hivatalban voltak.

A juttatás két évnél hosszabb ideig nem járhat.

szuper jelcsatorna kereskedési rendszer opciók jelzik a weboldalt

Amennyiben egy volt képviselő valamely parlamentben vagy közhivatalban nyer el tisztséget, az új tisztsége után járó fizetés összegét le kell vonni az átmeneti juttatásból. Ha a képviselő egyidejűleg jogosult az átmeneti juttatásra és az öregségi vagy a rokkantsági nyugdíjra, választania kell a kettő közül.

Egyéb jogosultságok A Parlament felszerelt irodákat bocsát a képviselők rendelkezésére Brüsszelben és Strasbourgban egyaránt.

A jogszabály mai napon A jelek a bekezdések múltbeli és jövőbeli változásait jelölik. Jelen dokumentum a jogszabály 1. A teljes jogszabály nyomtatásához valássza a fejlécen található nyomtatás ikont! Ezért az Országgyűlés Magyarország Európai Parlamentbe megválasztott képviselői jogállásának szabályozására az alábbi törvényt alkotja.

A képviselők hivatalos ügyben bármelyik városban használhatják a Parlament járműparkját. További információ.

Nem áll fenn összeférhetetlenség abban az esetben, ha a képviselő az állampolgári közösség vagy személyek átfogó csoportja tagjaként részesül előnyökben.