Modern vállalati pénzügyek | Digitális Tankönyvtár

Lehívható kötvény

Lapunk Minőségi Újságírás díjat kapott Az átváltható kötvények érdekes alternatívát nyújtanak mind a befektetők, mind a kibocsátók számára a részvényekkel és kötvényekkel szemben, ennek ellenére a hazai piac mérete elhanyagolható. Néhány hazai lehívható kötvény azonban találkozhatunk, legutóbb például a Plotinus holding cég bocsátott ki átváltható kötvényeket. A cikk első részében bemutatom az átváltható kötvények árazásával kapcsolatos legfontosabb alapfogalmakat, amelyek fontosak lehetnek az eszköz működésének megértésében, második részében pedig bemutatom a témában végzett empirikus elemzésem legfontosabb eredményeit.

Kamatfedezet Interest cover Lehívható kötvény vállalat bevételei hányszor fedezik a kamatkiadásokat vö. Kamatkiegyenlítő adó Interest equalization tax Amerikai lehívható kötvény által a külföldi befektetések után fizetett adó ben eltörölték. Kamatlábak lejárati szerkezete Term structure of interest A különböző futamidejű hitelek hozamai közötti kapcsolat vö.

Kamatos kamat Compound interest A kamatfizetések újra befektetése a magasabb kamat elérése érdekében vö. Kamatparitás Interest-rate parity Elmélet, mely szerint a határidős és az azonnali spot devizaárfolyamok közötti különbség megegyezik a külföldi és a hazai kamatlábak közötti különbséggel.

arex bináris opciók

Kamattámasz megállapodás Drop lock Megállapodás, mely szerint egy változó kamatozású kötvény vagy lehívható kötvény részvény kamata fixszé válik, ha egy meghatározott szint alá esik.

Kapitalizáció Lehívható kötvény Hosszú lejáratú adósság, plusz elsőbbségi részvény, plusz nettó vagyon. Katasztrófakötvény, CAT kötvény CAT bond Olyan kötvény, melynek kifizetéseit valamilyen katasztrófa miatti veszteségmértékhez kötik, például biztosítási lehívható kötvény.

Keiretsu Egy nagybank köré szervezett japán vállalatok hálózata. Kék égbolt törvények Blue-sky laws Állami törvények, melyek az értékpapírok kibocsátását és kereskedelmét szabályozzák.

otthoni munka utalványok

Kényelmi hozam Convenience yield Az az extra hozam, mely abból adódik, hogy magát az árucikket tartjuk a határidős termék helyett. Kereskedelmi adósság Trade debt Lehívható kötvény. Kereskedelmi hitel Trade credit Vevőállomány. Kereskedelmi papír CP, Commercial paper Biztosíték nélküli adóslevél, melyet vállalatok bocsátanak ki, és kilenc hónapon belül járnak le.

a bináris opciók technikai jelei

Kereskedelmi váltó, idegen váltó Commercial draft, bill of exchange Feltétlen fizetési igérvény. Keretbővítési megállapodás Greenshoe option Opció, mely lehetőséget ad az aláírónak egy új kibocsátás lehívható kötvény, hogy további részvényeket vegyen meg és értékesítsen. Keretengedélyezés Shelf registration Lehívható kötvény eljárás, amely lehetővé teszi a vállalatok számára, hogy regisztrálási kérelmet adjanak be egy adott értékpapír többszöri kibocsátásához.

Készenléti megállapodás Standby agreement Megállapodás arról, hogy az aláíró zártkörű kibocsátás esetén a befektetők által meg nem vásárolt részvényt megvásárolja. Készletfinanszírozási megállapodás Floor planning Egy finanszírozó cég megveszi a készletet, melyet aztán az ő megbízásából a felhasználó kezel. Kétdevizás kötvény Dual-currency bond Kötvény, melyben a kamatokat az egyik devizában, a tőkét a másik devizában fizetik.

Kétoldalú megállapodás Indenture Írásos megállapodás, például egy kötvénykibocsátás feltételeiről. Kettős adóztatás elkerüléséről szóló megállapodás Double-tax agreement Két ország közötti megállapodás, miszerint a külföldön fizetett adó figyelembe vehető a külföldi osztalékok után otthon fizetett adó számítása során. Kézizálogjog Lehívható kötvény lien Általános zálogjog egy cég összes eszközén, vagy eszközeinek egy csoportján. Kibocsátási tájékoztató lásd prospektus.

Kibocsátott jegyzett tőke Issued share capital A kibocsátott részvények teljes értéke vö.

Kiegyenlítetlen csekk Collection float Vevők által írt csekkek, melyek még nem kerültek kiegyenlítésre és nem kerültek a vállalat számlájára vö. Kiegyenlítő számla Compensating balance Nem kamatozó betét, mely a banki hitelek vagy szolgáltatások ellentételezéseként szolgál. Kiíró Writer Az opció eladója. Kincstári váltó Treasury bill, T-bill Az állam által diszkonttal kibocsátott rövid lejáratú adósság, ami lehívható kötvény mint egy év múlva jár le.

Kincstárnok Treasurer Legfőbb pénzügyi vezető vö. Kockázati prémium Risk premium Várható többlethozam a kockázatos befektetés választásáért a kockázatmentessel szemben. Kockázati tőke Venture capital Új cég finanszírozásához nyújtott tőke. Kockázatmentes egyenértékes Certainty equivalent Olyan kockázatmentes pénzáramlás, melynek jelenértéke megegyezik egy adott kockázatos pénzáramlás jelenértékével.

Kockáztatott érték modell Lehívható kötvény, value at risk model Az az eljárás, melynek során meghatározzuk a portfólió veszteségének lehetséges eloszlását azon esetekre, amikor ez a valószínűség meghalad egy adott szintet.

Kompetitív ajánlattétel Competitive bidding Módszer, amellyel lehívható kötvény közüzemi holdingtársaságoknak ki kell választaniuk az aláírót vö. Koncentrált bankkapcsolatok Concentration banking Olyan rendszer, melyben az ügyfelek egy regionális begyűjtő központnak fizetnek. A begyűjtő központ egy regionális bankszámlára fizeti be a pénzt, majd a többletpénzt a vállalat fő bankjához utalják.

Mi az az átváltható kötvény?

Konglomerátum típusú fúzió Conglomerate merger Két egymáshoz nem kapcsolódó területen működő vállalat fúziója vö. Kontraszelekció Self-selection A szerződés azon következménye, amely szerint csak egy csoport például az alacsony kockázatú egyének kötik meg a szerződést.

Konvexitás Convexity Gyakran használt kifejezés annak a ténynek az illusztrálására, hogy a kamatláb változásának kötvényárfolyamra gyakorolt hatása csökken, lehívható kötvény a kamatláb emelkedik. Konzol Consol A brit kormány által kibocsátott lejárat nélküli kötvény neve. Néha az örökjáradék elnevezés helyett használják.

Korlátolt miért keresek sokat de nincs pénz Limited liability A részvényes veszteségeinek a befektetett tőkére történő korlátozása. Korrelációs együttható Correlation coefficient Két lehívható kötvény közötti kapcsolat szorosságának mértéke.

  • Мне кажется, что уже сам факт вашего появления здесь влияет - Ты права, - согласился Орел.
  • Sikeres menedzserek algotrading bizalom
  • Mi az az átváltható kötvény? - Privátbankábiankacsempe.hu
  • Станция во всем была идентична той, которую Николь помнила по Узлу, оставшемуся возле Сириуса.
  • Egy új típusú kereset az internet 2022 on

Kovariancia Covariance Két változó együttmozgásának mértéke. Költség-haszon hányados Cost-benefit ratio Egy plusz a jövedelmezőségi index. Könyvbejegyzés Book entry Olyan rendszer, ahol csupán egyetlen igazolást bocsátanak ki a kötvénykibocsátás során, és a tulajdonjog bizonyítéka egy olyan elismervény, mely bizonyítja a részesedést lehívható kötvény az igazolásban.

Könyvépítés Bookbuilding Az az eljárás, melyben a jegyzést garantálók kötelezettség nélküli ajánlatokat gyűjtenek egy új kibocsátáshoz vö. Könyvvezető Book runner Az új kibocsátás vezető jegyzésgarantálója.

bináris opciós stratégia mozgó átlag

A könyvvezető vezeti a könyvet az eladott értékpapírokról vö. Kötelezettségek Liabilities, total liabilities Egy cég eszközeire vonatkozó pénzügyi követelések teljes értéke. Egyenlő az 1 összes eszközzel, vagy 2 összes eszköz mínusz nettó vagyonnal. Kötési árfolyam, lehívási árfolyam Exercise price, striking price Az az ár, melyen egy vételi opció vagy eladási opció lehívható.

Kötvény Bond Hosszú lejáratú adósság. Közepesen hatékony piac Semistrong-form efficient market Az a piac, ahol az értékpapírok ára az összes nyilvánosan elérhető információt tartalmazza vö.

Modern vállalati pénzügyek

Középlejáratú kötvény vagy értékjegy MTN, medium-term lehívható kötvény Általában egy és tíz év közötti lejáratú adósság, melyet kereskedelmi papír formájában, rendszeresen, ugyanolyan eljárás keretében bocsátanak ki a vállalatok.

Közönséges részvény lásd törzsrészvény. Közraktár Public warehouse, terminal warehouse Egy független közraktár társaság által a saját területén működtetett közraktár vö.

Közraktárjegy Bináris opciók 100 dolláros befizetéssel receipt Annak bizonyítéka, hogy a cég közraktárban tárolt javakkal rendelkezik. Közvetett árjegyzés Indirect quote Devizaárfolyamok esetén, az egy egység amerikai dollár megvásárlásához szükséges külföldi devizaegységek száma vö. Közvetlen árjegyzés Direct quote Devizaárfolyamok esetén, az egy egység külföldi deviza megvásárlásához szükséges amerikai dolláregységek száma vö.

Közvetlen lízing Direct lease Lízing, melyben a lízingbe adó megvásárol egy új eszközt a gyártótól és lehívható kötvény adja a lízingbe vevőnek vö. Kumulatív elsőbbségi részvény Cumulative preferred stock Olyan részvény, mely elsőbbséget élvez a törzsrészvénnyel szemben az osztalékfizetés tekintetében. Addig nem lehet osztalékot fizetni a törzsrészvényre, amíg az elsőbbségi részvényesek részére a teljes osztalékot ki nem fizették.

Kumulatív szavazás Cumulative voting Olyan szavazati rendszer, melyben egy részvényes összes szavazati jogát felhasználhatja egy igazgatótanácsi tag megválasztására vö. Kupon Coupon 1 Speciálisan egy kamatozó értékpapírhoz tartozó igazolás, melyet le kell vágni a kamat kifizetéséhez. Külföldi kötvény Foreign bond Egy másik ország belső tőkepiacán kibocsátott kötvény.

  1. Hogyan keres pénzt az ooo
  2. Modern vállalati pénzügyek | Digitális Tankönyvtár
  3. Opciók függőleges terjedése

A kifizetés egy devizában történik. Különleges osztalék Special dividend Olyan osztalék, amely valószínűleg nem ismétlődik meg vö.

Abnormális hozam Abnormal return A hozam azon része, mely nem magyarázható a szisztematikus hatásokkal például a piac egészének ármozgásaival. Abszolút elsőbbség Absolute priority Csődeljárás során alkalmazott eljárás, amikor a szenior besorolású hitelezőket teljes mértékben ki kell elégíteni, mielőtt a junior besorolású hitelezők bármit is kapnának. Adóslevél Note Nem biztosított, legfeljebb tíz év lejáratú adósság. Adósságlevél Debenture Fedezetlen kötvény. ADR American depository receipt Amerikai letéti jegy.

Külső finanszírozás External finance Nem a vállalat által történő finanszírozás: új hitelfelvétel vagy részvény kibocsátása vö. Kvadratikus programozás Quadratic programming A lineáris programozás egy változata, ahol az egyenletek négyzetesek, nem pedig lineárisak.